Ölümden Başka Her Hastalığa Şifa Olan Dua

Yedi (7) gün, günde biner (1000) defa Fatiha Suresi hangi hastaya okunsa eceli gelmemişse şifa bulur.

Her Hastalığa Karşı Okunacak Olan Dua

sağlık duası, sıhhat duası, hasta olmamak için dua DUA: “Eûzü biizzetillahi ve kudretihi min şerri mâ ecidü ve ühâziru.” Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Hastalıklı yerin üzerine sağ el konur 7 kere meshede- rek yukarıdaki dua okunur. Her okuyuşta ağrıyan yeri, sağ elinle mesh etmek ge­rekiyor.”

Hastalıklardan Kurtaran Şifa Duası

DUA: “Allahümme Rabbe’nnâsi müzhibe’I ye’si işfi ente’şşafi lâ şafi illa ente işfi şifaen la yuğadiru sekamen.” Manası: “Ey insanların Rabbi ve bütün ıstırapları gideren Yüce Allah’ım! Senden başka şifa verecek yoktur; yalnız Sen şifa verirsin. Ona (hastaya veya bana) öyle bir şifa verki, üzerinde (hastada veya bende) hastalığın en ufak …

Göz Rahatsızlıkları İçin Okunacak Dua

göz ağrısı için okunacak dua, göz batması için okunacak dua Dua’nın Sırrı: Göz rahatsızlıklarından muhafaza olmak için Mürselat Suresi’ni, (7) kere okuyan göz illetlerine mubtela olmaz.

Her Türlü Rahatsızlıklardan Kurtulmak İçin Dua

Dua’nın Sırrı: Vücuttaki her türlü yel, ağrı, sızı ve rahatsızlıklardan kurtulmak için Gaşiye suresi üç gün yedişer (7) defa oku­nur.

Sivilce Duası ve Çıban Duası

çıbandan kurtulma duası, çıban duası, sivilceden kurtulma duası, yüz beneklerinden kurtulma duası Dua’nın Sırrı: Vücutta çıkan sivilce ve çıban gibi şeylerin geçmesi için, Kalem Sûresi 16-17-18-19-20 ayetlerini ye­di (7) defa okuyup üflemelidir. Hasta bunlardan kurtulur İnşallah şifa bulur.

Hastalıklardan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

hastalıktan kurtulma duası, şifa duası Dua’nın Sırrı: Her türlü hastalığı defetmek için bu rahatsızlıklardan kurtulmak için Hucûrat Sûresi yedi (7) defa okunur.

Göz Hastalığına İyi Gelen Dua

göz hastalığı için okunacak dua, göz rahatsızlığı için dua, göz problemi için dua Dua’nın Sırrı: Göz rahatsızlıklarından muhafaza olmak için Mürselat Sûresi’ni, (7) kere okuyan göz illetlerine mübtela ol­maz.

İç Hastalıklara İyi Gelen Dua

dahili rahatsızlıklara iyi gelen dua, iç hastalık duası Dua’nın Sırrı: Dahili rahatsızlık için bu sûre yani Lokman Sûresi yedi (7) defa okunsa iyi gelir.

Hastalıklardan Kurtulmak İçin Dua

Hastalıklardan korunmak için dua, hastalıklardan kurtulmak için dua, iyileşmek için okunacak dua Dua’nın Sırrı: Her türlü hastalıkların defi için; bu mübarek HUCURÂT SÛRESİ yedi (7) kere okunur.

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Dua’nın Sırrı: Diş ağrısı çekmek istemeyen kimse, taharet-i kami­le halinde oturup bir seferde bin (1000) İhlas sûresi oku­yan ömründe diş ağrısı çekmez.

İç Hastalıklara İyi Gelen Dua

iç hastalıklar için okunacak dua, dahili hastalıklar için okunacak dua, şifa duası Dua’nın Sırrı: Asr sûresi’ni vücuttaki rahatsızlıklar için, temiz bir kağıda yazıp su içine koyup o sudan içilse ve yetmiş (70) kere okunsa iksirdir. DUA: Bismillâhirrâhmanirrahiymi. (1) Vel’asri. (2) İnnel’insâne lefıy husrin. (3) İllel- leziyne âmenû ve ‘amilûssâlihâti ve …