Hastalıkta Okunacak Dua

Hastalık halinde, günahlarına tevbe etmesi sünnettir. Hadis-i şerifde: ‘‘Bir kul hastalanıp, sonra iyileşince, hali iyi olmazsa, yanındaki hafaza melekleri, biz onu iyileştirdik, ama o afiyyet bulmadı, ya’ni halini düzeltmedi derler’‘ buyuruldu. Hasta iken şu düayı çok okur: ‘‘La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi …

Dua Kabul Olduğunda Okunacak Dua

Düası kabul olduğunda, Allahü teala’ya hamd etmelidir. Hadis-i şerifde: ‘‘Sizden biriniz hastalıktan şifa bulduğu veya seferden döndüğünde düasının kabul olduğunu sezerse, şöyle düa etmelidir: ‘‘Elhamdü liMahillezi biizzetihi ve celalihi tetimmüssalihat’‘ buyurulmuştur. Düanın manası: Hamd o Allahü teala’ya mahsustur ki, izzeti ve celali sayesinde bütün iyi işleri tamamlanır. Giriştiği işi başarır, …

Esmaül Hüsna Söylemenin Faydaları

Esmaül Hüsna neden söylenir, Esmaül Hüsanın Faydaları nelerdir Yusuf Nebhani hazretleri, Esmai hüsna’yı söylemenin faydalarını şöyle bildirir: Kalbin temizlenmesi için El-Ahiru ismi şerifini söyliyenin gönlü temizlenir. Safaya kavuşur. Günde yüz defa söylenirse, Allahü tealadan başka her şeyin sevgisi kalbden çıkar. Manevi sırların açılması için El-Alim ismi şerifini söylemeye devam edene …

Hastanın İyileşmesi İçin Okunacak Dua

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor: İyi olması için duâ istiyen bir âmâya, abdest alıp, iki rekât namaz kılmasını, sonra “Allahümme innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li taktıye-li, Allahümme şeffi’hü fiyye” duâsını okumasını emretmiştir. Eshâb-ı kirâm, bu …

Sağlık Açısından Dua

sağlık açısından dua, sağlık açısından duanın önemi, duanın sağlığa önemi, sağlık için dua, duanın sağlığa yardımı, dua ile sağlıklı yaşam, dua ile sağlıklı hayat, duanın sağlık üzerindeki etkileri Tarih boyunca duanın bedensel ve ruhsal hastalıklar üzerine çok büyük tesiri olduğu bilinmektedir. Birçok din psikologu, duanın mü­kemmel bir tedavi vasıtası olduğunu …

Hastalıklar İçin Okunacak Dua

Hastalıklar İçin Okunacak Dua, Hastanın Okuyacağı Dua, Hastaların Okuyacakları Dua, Hastalık Duası, Şifa Duası Ebu’d-Derdâ (Radıyallahu Anh)’ın anlattığına göre, kendisine bir adam gelerek idrar tutukluğuna yakalandığını söyledi. O da adama: – Ben Rasulullah ’dan şöyle söylediğini işittim, dedi: Sizden kim hastalanırsa, şu duayı okusun: Arapçası:           …

Şifa İçin Okunacak Olan Dua

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ Rabbî! Hastalığım sebebi ile düşmanlarımı sevindirme. Kur’ân-ı kerîmi benim için şifâ ve devâ eyle. Ben hastayım, sen ise devâ ihsân edicisin. Yâ Rabbî! <’timâd ve ümmîdim Sensin. Senin hakkındaki hüsn-i zannımı şifâm kıl. Yâ Rabbî! Aklımı ve dînimi muhâfaza eyle. Azâmetin hürmetine yakînimi, ya’nî şeksiz şübhesiz îmânımı dâim …

Ağrılarda Okunacak Dualar, Ağrılara Karşı Okunacak Dualar

Resûlullah efendimiz hasta ziyaretine gitmişti. Hastanın, çok ağrısı ve sancısı vardı. “Ağrıyan yeri sağ elin ile yedi kere mesh eyle! Her defasında E’ûzü bi’izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ-ecidü ve ühâzirü oku!” buyurdu. (Bostân-ül-Ârifin) Resûlullah yine buyurdu buyurdu ki: “Yağmur suyunu toplayıp, üzerine, Fâtiha-i şerîfe, Âyet-el-kürsi, İhlâs-ı şerîf ve Kul-e’ûzü …

Felç Hastası İçin Okunacak Dua

İmâm-ı Muhammed bin Sa’îd Busayrî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Kendisine felc hastalığı geldi. Bedeninin yarısı hareketsiz kaldı. Resûlullaha tevessül edip, insanların en üstününü öven meşhûr kasîdesini hâzırladı. Rüyâda Resûlullahı görüp huzurunda okudu. Resulullahın çok hoşuna gidip arkasından mubârek hırkasını çıkarıp, imâma giydirdi. Bedeninin felcli olan yerlerini mubârek eli ile sığadı. Uyanınca, …

Hastalığın İyileşmesi İçin Okunacak Dua

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor: İyi olması için duâ istiyen bir âmâya, abdest alıp, iki rekât namaz kılmasını, sonra “Allahümme innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li taktıye-li, Allahümme şeffi’hü fiyye” duâsını okumasını emretmiştir. Eshâb-ı kirâm, bu …

Eyyüb Peygamberin Hastalığının İyileşmesi ve Sıkıntısının Giderilmesi İçin Ettiği Dua

AÇIKLAMA: Hastalıkların geçmesi, iyileşmesi ve sıkıntıların giderilmesi, bitmesi için edilecek dua. Eyyûb (a.s)’ın, hastalığının iyileşmesi ve sıkıntısının giderilmesi için Allah’a şöyle dua ettiği bildirilmektedir: “(Ey Peygamberim!) Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine,‘Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı.” (Enbiya, 21/83) “Kulumuz Eyyûb’u da an: (O) Rabbine …

Baş Ağrısı İçin Okunacak Dua

baş ağırsının geçmesi için dua, baş ağrısına iyi gelen dua Dua’nın Sırrı: Başı ağrıyan kimse sağ elini başına koyup aşağıda gelen duayı (yedi kez) okursa başının ağrısı kesilir. Dua: Bismillâhirrahmânirrahîm* Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil-ardi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm*