EL-SELÂM

Selâm ve selâmetin ta kendisidir.

EL-KUDDÛS

Anlamı: Noksanı gerektiren herşeyden pâk ve münezzehtir. Dağınıklıktan kurtulmak için Her gün bin defâ el-Kuddûs ism-i şerîfini söyliyen kimsenin gönlü dağınıklıktan kurtulur.  

EL-MELİK

Anlamı: Mülkü, tasarrufu bir an yok olmayan Allah’dır. Üzüntüyü gidermek için Her gün öğle vakti kim el-Melik ism-i şerîfini yüz kere söylerse, kalbi temizlenir ve üzüntüsü gider.  

ER- RAHÎM

Anlamı: Kıyâmet gününde rahmeti yalnız müminlere mahsus olan Allah, demektir. Kalbin merhameti için Her kim her gün yüz kere Rahîm ism-i şerîfini söylerse, kalbinde rikkat ve mahlûkâta karşı merhamet peydâ olur  

ER-RAHMÂN

Anlamı: Dünyada rahmeti bütün yaratıklarına şâmil olan Allah, demektir. Gafletten kurtulmak için Her kim namazdan sonra yüz defâ Rahmân ism-i şerîfini söylerse, Allahü teâlâ onun kalbinden nisyan ve gafleti çıkarır.  

HUVALLÂHÜLLEZİ LÂ İLÂHE İLLÂHÛ

O öyle Allah’dır ki, O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. 99 ismin bir­incisi Allah İsm-i Şerifi’dir. Ulûhiyyete mahsus sıfatlarının hepsini kendinde toplamış bulunan Zât-ı vâcibû’l-vücude delâlet eden âlemdir. Bütün isimler içinde İsm-i A-zam’dır.

En Kuvvetli Dua ESMAÜL-HÜSNA

esmaül hüsna duası, esmaül hüsna anlamı, esmaül hüsna duası oku Dua’nın Sırrı: Kur’anı Kerimde geçen yüce Mevla’nın doksan dokuz ismi vardır ve bu isimler çeşitli surelere serpiştirilmiş vaziyettedir. Kim! Bu isimlerle Yüce Mevla’ya dua ve niyazda bulunursa asla duası reddolunmaz! Yeter ki istemesini bilsin! Temiz bir taharet, kalp ve ruh …