EL MÜTEÂLÎ

Anlamı: Yaratıklar hakkında aklın mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan pek yüceder. Hâlin düzelmesi için El-Müte’âl ism-i şerîfini söyleyenin hâli düzelir, derecesi yükselir.  

EL VÂLÎ

Anlamı: Bu muazzam varlığı ve her an olup biten olayları tek başına yöneteni ve idâre edendir. Afetlerden kurtuluş için El-Vâlî ism-i şerîfini söyleyen, yıldırım ve başka âfetlerden kurtulmuş olur.

EL BÂTIN

Hakikât-ı Zâtiyyesi itibariyle duyguların ve akılların idrâkinden gizlidir.

EZ ZÂHİR

Anlamı: Varlığı, birliği sayısız delillerle meydandadır. Evliyalık nuru için İşrak vaktinde ez-Zâhir ism-i şerîfi söylendiğinde kalbde evliyalık nûru meydana gelir.  

EL AHİR VE SIRRI

Here şey yok olduktan sonra geriye kalacak olandır. Kalbin temizlenmesi için El-Âhiru ismi şerîfini söyliyenin gönlü temizlenir. Safâya kavuşur. Günde yüz defa söylenirse, Allahü teâlâdan başka her şeyin sevgisi kalbden çıkar.

EL EVVEL

Evveli olmayan ilkdir. Her şeydan önce vâr olandır.

EL MUAHHİR

Anlamı: İstediğini geri koyup arkaya bırakandır. Kolay tevbe için El-Muahhir ism-i şerîfini söyleyenin tövbe etmesi kolay olur.  

EL MUKADDÎM

Anlamı: Dilediğini ileri geçirip öne alandır. Zafer için Muhârebe ânında bir kimse el-Mukaddim ism-i şerîfini söylediğinde kuvvet ve zafer bulur.  

EL MUKTEDİR

Kuvvet ve kudret sahihleri üzerinde istediği gibi tasarruf edendir.

EL KÂDİR

İstediğini, dilediği vakit yapmaya gücü yetendir.

ES SAMED

Hâcetleriıı bitirilmesi, ızdırablarm giderilmesi için başvurulacak tek mercîdir.

EL EHAD

EL EHAD. Zâtında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerin­de, hükümlerinde aslâ ortağı, benzeri ve dengi bulunma­yan. Tek’tir.