Esmaül Hüsna Söylemenin Faydaları

Esmaül Hüsna neden söylenir, Esmaül Hüsanın Faydaları nelerdir Yusuf Nebhani hazretleri, Esmai hüsna’yı söylemenin faydalarını şöyle bildirir: Kalbin temizlenmesi için El-Ahiru ismi şerifini söyliyenin gönlü temizlenir. Safaya kavuşur. Günde yüz defa söylenirse, Allahü tealadan başka her şeyin sevgisi kalbden çıkar. Manevi sırların açılması için El-Alim ismi şerifini söylemeye devam edene …

Esma-i Hüsna’nın Faydaları ve Sırları

Esmâ-i hüsnâ’yı söylemenin faydaları: Yûsuf Nebhânî hazretleri, Esmai hüsna’yı söylemenin faydalarını şöyle bildirir: Kalbin temizlenmesi için El-Âhiru ismi şerîfini söyliyenin gönlü temizlenir. Safâya kavuşur. Günde yüz defa söylenirse, Allahü teâlâdan başka her şeyin sevgisi kalbden çıkar. Manevi sırların açılması için, El-Alîm ismi şerîfini söylemeye devâm edene mânevî sırlar açılır, hikmet …

(Esma-i Hüsna) Aşk, Sevgi, Mühabbet İçin Okunacak Dua

AÇIKLAMA: Kim gece 1000 (bin) defa bu mübarek esmaları zikrederse aşk, sevgi, muhabbet olur. DUA, ESMALAR: Ya Bari, Ya Rauf, Ya Atuf

ES SABÛR

Anlamı: Çok sabırlıdır. Belalardan kurtulmak için Güneş doğduktan sonra yüz kere es-Sabûr ism-i şerîfini söyleyen kimse, belâlardan kurtulur.

ER REŞİD

Anlamı: Bütün işleri ezili takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir düzen ve hikmet üzere âkibetine ulaştırandır. Amellerin kabul olması için Er-Reşîd ism-i şerîfini söyleyenin yaptığı ameller kabûl olur.  

EL VÂRİS

Servetlerin geçici sahipleri elleri boş olarak yokluğa döndükten sonra, varlığı devam eden servetlerin hakiki sahibidir.

EL BÂKÎ

Anlamı: Varlığının sonu olmayandır. Zarardan kurtulmak için El-Bâkî ismi şerîfini bin kerre söyleyen kimse, zarar ve kederden korunmuş olur.

EL BEDİ

Anlamı: Örneksiz, benzersiz hayret verici âlemleri icâd edendir. Musibetlerden kurtulmak için El-Bedî’ ismi şerîfini yetmiş bin kerre söyleyen kimse, kendisine gelecek olan musîbetten kurtulur.  

EL HÂDİ

Doğru yolu gösteren, dilediği kulunu hayırlı ve kârlı yollara muvaffak kılan, murâdına erdirendir.

EN NÛR

Anlamı: Âlemleri nurlandıran, istediği yüzlere, zihinlere ve gönüllere nûr yağdırandır. Kalbin nurlanması için En-Nûr ism-i şerîfini söyleyenin kalbi nurlanır.  

EN NÂFİ

Hayır ve faydalı şeyler yaratandır.

ED DÂRR

İzdırap ve zararlı şeyler yaratandır.