Kalbinde sıkıntı ve dilinde/hitabetinde zayıflık olanlar için

DUA: Fekultüstağfiru rabbekum innehu kane ğaffaren. Yursilissemâe aleykum midrârâ. Ve yumdidkum biemvalin ve beniyne ve yec’al lekum cennatin ve yec’al lekum enhar* Dua’nın Sırrı: Kalbinde sıkıntı ve keder olan kimseler ve ayrıca konuşmasında/hitabetinde zayıflık ve üzerinde yorgunluk ve isteksizlik olan kimseler bu ayetleri okumaya devam ettikleri takdirde bu vb. illetlerden …