Allah’tan Nasıl, Birşey İstemeliyiz?

Allahü tealanın adet-i ilahiyyesine uymadan, sebeplere yapışmadan, çalışmadan dua etmek, Allahü tealadan mucize istemek demektir. Müslümanlıkta, hem çalışılır, hem de dua edilir. Önce sebebe yapışmak, sonra dua etmek lazımdır. Kur’an-ı kerimde Allahü teala daima çalışmağı emretmektedir. İnsan bütün gayreti ile çalışacak, bütün zahiri sebeplere yapışacak, ancak ondan sonra Allahü tealadan …

Duanın Kabul Olması İçin Nasıl Dua Edilmeli?

Allahü teala, Kur’an-ı kerimde ‘‘Dua edin, kabul edeyim’‘ buyuruyor. Duanın kabul edileceğinden şüphe etmemelidir. Şartlarına riayet edilip edilmediğinden şüphe etmelidir. Peygamber efendimiz: ‘‘Allahü tealaya, kabul edileceğine tam inanarak dua ediniz! Biliniz ki, Allahü teala gafil bir kalb ile yapılan duayı kabul etmez.’‘ ‘‘Dua ettim kabul edilmedi demedikçe, dua kabul edilir’‘ …

Hangi Dualar %100 Kesin Kabul Olur?

Kıymetli, değerli zamanlarda yapılan dualar %100 kesin kabul olur. Peki bu zamanlar hangi zamanlardır? Cuma günü ve gecesi, ezan vakti, ezan ve ikamet arası, her günün seher vakti, gecenin ikinci yarısı, Receb’in ilk gecesi, Şa’ban’ın onbeşinci gecesi, Bayram geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, her günün zeval …

Her Türlü Zarardan ve Şeytanın Vesvesesinden Korunmak İçin Dua

Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ürraûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî! E’ûzü bi-kelimâtillâhittâmmati min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve min şerri külli aynin lâmmetin. Bu duâ her sabâh ve akşam üç def’a okunup kendi üzerine veyâ …

Hastanın İyileşmesi İçin Okunacak Dua

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor: İyi olması için duâ istiyen bir âmâya, abdest alıp, iki rekât namaz kılmasını, sonra “Allahümme innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li taktıye-li, Allahümme şeffi’hü fiyye” duâsını okumasını emretmiştir. Eshâb-ı kirâm, bu …

Korkunca ve Korkulu Zamanlarda Okunacak Dua

Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm” çok okumalıdır. Muhammed Mâsum hazretleri buyurdu ki: “Dertlerden kurtulmak ve murâda kavuşmak için beşyüz kere Lâ havle velâ kuvvete illâ billah ile evvelinde ve âhırında yüzer defa salevât-ı şerife okuyup duâ etmelidir”. Mu’avvizeteyn,yâni iki Kul-e’ûzü’yü çok okumak da faydalıdır. …

Yemeğe Başlarken ve Yemek Yedikten Sonra Okunacak Dua

Yemeğe Başlarken ve Yemek Yedikten Sonra Okunacak Dua, Yemek Duası, Yemeğe Başlarken Hangi Dua Okunur, Yapılır, Edilir, Yemek Bitince Hangi Dua Okunur, Yemekten Sonra Yapılacak Dua Yemeğe Başlarken Okunacak Dua Okunuşu: Allâhumme bârik lenâ fı-mâ rezaqtenâ ve qinâ ‘azâbe ’nnâr. Bismillah! Anlamı: Allâh’ım! Bize nzık olarak verdiğin nimetleri bereketlendir. Bizi …

Tuvalete Girerken ve Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

Tuvalete Girerken ve Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua, Tuvalete Girerken Ne Yapılır, Ne Edilir, Tuvaletten Çıkarken Hangi Dua Okunur, Okumalıyım, Duayı Tuvalete Girerken Okunacak Dua Okunuşu: Bismillâhi Allâhumme innî eûzu bike mine’l-hubsi ve ’l-hebâisi! Türkçe Anlamı (Meali): Allâh’ın adıyla! Allâh’ım! Her türlü pislikten ve pis olan şeylerden Sana sığınırım! Arapçası: [İbn …

Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Dua

Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Dua, Evden Çıkma Duası, Evden Çıkarken ve Eve Girerken Hangi Dua Edilir, Okunur, Eve Girerken Yapılacak Dua Evden Çıkarken Okunacak Dua Okunuşu: Bismillâhi tevekkeltu ‘ale ’l-lâh! Allâhumme innî e uzu bi-ke en edille ev udalle ev ezille ev uzelle ev ezlime ev uzleme ev …

Yolculuğa Çıkarken ve Yolculuktan Dönerken Okunacak Dua

Yolculuğa Çıkarken ve Yolculuktan Dönerken Okunacak Dua, Tatilden, Yoldan, Biryerden, Dönüşte, Okunacak Dua, Tatile, Yola, Şehirdışına, Yurtdışına Giderken Okunacak Dua Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua: Okunuşu: Allâhumme innî e uzu bike min va ‘sâi s-seferi ve kebâeti l murıqalebi ve’l-cevri ba‘de’l-kevri ve da‘veti’l-mazlûmi ve sû i ’l-manzari fi ’l-ehli ve ’l-mâli! …

Asker Uğurlama Duası

Asker Uğurlama Duası, Asker Yolculama Duası, Asker Gönderme Duası, Asker Uğurlarken Okunacak Dua, Asker Duası, Askere Giderken Okunacak Dua Bismillâhirrahmânirrahîm İnsanı çamurdan yaratan, sonra onu bambaşka bir yaratık yapan Yaratanların en güzeli Allah’ım! Sen çok yücesin! Yâ Rabbi! Gördüğümüz ve görmediğimiz âlemlerin Yara­tıcısı Şensin. Sen her şeye kâdir ve hâkimsin! …

Sabahları Okunacak Dualar

Sabahları Okunacak Dualar, Sabahları Hangi Dualar Okunur, Sabah Duası, Arapçası, Türkçesi, Okunuşu Okunuşu: Esbahnâ ve esbaha ’l-mulku li ’l-lâhi ‘azze ve celle. Ve’l-hamdu li’l-lâh, ve’l-kibriyâu ve’l-‘azametu li’l-lâh, ve l-halqu ve l-emru ve l-leylu ve ’n-nehârıı ve mâ sekene fîhimâ li l-lâhi te âlâ. Allâhume ’c‘al evvele haze’n-nehâri salâhan ve evsatuhu …