Allahın Seçkin (Sevdiği) Kullarının Duası

Allahın sevdiği kulları hangi duayı nasıl eder, Allahın seçkin kullarının duaları 25Furkan: 63- Rahman’ın has kulları ki, onlar yeryüzünde tevazu ve vekar içinde yürürler ve ne zaman kötü niyetli, dar kafalı kimseler kendilerine laf atacak olsa, (sadece) selam! derler. 25Furkan: 64- Onlar ki, gecenin derinliklerinde secdeye vararak ve kıyama durarak, …

Cenazede Okunacak Olan Dua

“Allahumme’ğfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve ğaibina ve zekerina ve ünsana ve sağrina ve kebirina. Allahumme men ahyeytehu minna feahyihi ala’l- islami ve men teveffeytehu minna fe-teveffehu ala’l-iman. Ve hussa haza’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-rahati ve’l-mağfirati ve’rıdvan. Allahumme in kane muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kane musi’en fetecavez anhu …

Hastalıkta Okunacak Dua

Hastalık halinde, günahlarına tevbe etmesi sünnettir. Hadis-i şerifde: ‘‘Bir kul hastalanıp, sonra iyileşince, hali iyi olmazsa, yanındaki hafaza melekleri, biz onu iyileştirdik, ama o afiyyet bulmadı, ya’ni halini düzeltmedi derler’‘ buyuruldu. Hasta iken şu düayı çok okur: ‘‘La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi …

Zemzem Suyu İçerken Okunacak Dua

Zemzem suyu ikram edildiğinde, güzel kokuda olduğu gibi geri çevirmemeli, almalıdır. Su içtikten sonra Resulullah’ın yaptığı gibi: ‘‘Elhamdü lillahillezi ce’alehü azben füraten birahmetihi ve lem yec’alhü milhen ücacen bizünubi’‘ düasını okumalıdır. Düada, rahmeti ile suyu tatlı yapıp günahların sebebi ile acı bir tuz haline getirmeyen Allahü teala’ya hamd olsun denilmektedir. …

Dua Kabul Olduğunda Okunacak Dua

Düası kabul olduğunda, Allahü teala’ya hamd etmelidir. Hadis-i şerifde: ‘‘Sizden biriniz hastalıktan şifa bulduğu veya seferden döndüğünde düasının kabul olduğunu sezerse, şöyle düa etmelidir: ‘‘Elhamdü liMahillezi biizzetihi ve celalihi tetimmüssalihat’‘ buyurulmuştur. Düanın manası: Hamd o Allahü teala’ya mahsustur ki, izzeti ve celali sayesinde bütün iyi işleri tamamlanır. Giriştiği işi başarır, …

Cuma Günleri Hangi Dualar Okunur?

‘‘Cuma günü sabah namazından önce, ‘‘Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh’‘ okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.’‘ (Bir şey okumakla böyle büyük mükafat verilebilmesi için, o kişinin, düzgün itikada sahip olması, kul hakkını, kazaya kalan farzlarını ödemesi ve haramlardan vazgeçmesi şarttır.) ‘‘Cuma namazından …

Cuma Günleri Okunacak Dualar

Cuma namazından sonra şu duayı okumak müstehabdır: Allahümme ya ganiyyü, ya hamidü, ya mübdiü, ya mu’idü, ya rahimü, ya vedud. Eğnini bihalalike an haramike ve bifadlike ammen sivake. Ey Gani, Hamid, Mübdi, mu’id, Rahim, Vedud olan Allahım. Beni halal ettiklerinle iktifa ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsan ederek beni Senden başkasına …

Esmaül Hüsna Söylemenin Faydaları

Esmaül Hüsna neden söylenir, Esmaül Hüsanın Faydaları nelerdir Yusuf Nebhani hazretleri, Esmai hüsna’yı söylemenin faydalarını şöyle bildirir: Kalbin temizlenmesi için El-Ahiru ismi şerifini söyliyenin gönlü temizlenir. Safaya kavuşur. Günde yüz defa söylenirse, Allahü tealadan başka her şeyin sevgisi kalbden çıkar. Manevi sırların açılması için El-Alim ismi şerifini söylemeye devam edene …

İsmi Azam Duası

İsmi Azam Nedir, İsmi Azamın Duası, İsmi Azam Duası, İsm-i a’zam duası, kesin belli değildir. Peygamber efendimiz, ism-i a’zam duası hakkında bazı işaretler bildirmiştir. Hz. Aişe validemiz anlatır: Resulullah, duanın kabul olmasına sebep olan ism-i a’zamı bilip bilmediğimi sordu. Bilmediğimi söyleyince, ‘‘Ya Aişe onu öğretmek, onunla dünya için birşey istemek …

Borç ve Sıkıntılar İçin Okunacak Dua

borç ve sıkıntı duası, borçlar için dua, sııkıntılar için dua, para duası Ebu Abdullah el-Kureşi hazretleri, duası makbul bir zat idi. Mısır’da bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halilürrahman denilen yerdeki İbrahim aleyhisselamın makamını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim aleyhisselamın makamı yanında uyuya …

Fırtınada Okunacak Dua

Fırtınada okunacak ve yıldırım düşmesinde okunacak duaların arapçaları ve türkçe mealleri. Fırtına duası, yıldırım duası. Arapçası: Resulullah Efendimiz şiddetli rüzgarlar eserken dizlerinin üzerine oturup ‘‘Allahümmec’alha rahmeten ve la tec’alha azaben, Allahümmec’alha riyahan ve la tec’alha lena rihan’‘ duasını okurdu. Türkçe Meali: Allahım! Bu rüzgarları hakkımızda rahmet kıl, azab kılma. Ya …

Af ve Mağfiret İçin Okunacak Dua

Af, mağfiret ve afiyet için çok dua etmelidir. Bunların hepsini ihtiva eden çok kıymetli dua, ‘‘Allahümme rabbena ati-na fiddünya haseneten ve fil-ahıreti haseneten ve kı-na azabennar’’dır. Şu duayı da Cuma günleri ve hergün çok okumalıdır. ‘‘Allahümmagfir li ve li abai ve ümmehati ve liebnai ve benati ve li ihveti ve …