Vakıa Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Her kim, Vâkıa sûresini her gece bir defa okumayı âdet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez.” “Vâkıa sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.” Birgün Hz. Ebû Bekr, Resûlullah efendimize; “Yâ Resûlallah, saçlarında beyazlıklar belirdi” demişti. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Saç ve …

Ayet-el Kürsi’nin Faziletleri

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Farz namazlarından sonra Âyet-el kürsî okuyan kimse ile Cennet arasında, ölümden başka mani yoktur.” “Kim, Âyet-el kürsî’yi okursa, Allahü teâlâ, onun o saatten itibaren sabaha kadar, iyiliklerini yazacak, kötülüklerini silecek bir melek gönderir.” “Bu âyet herhangi bir evde okunduğunda, şeytanlar mutlaka o evden otuz gün uzaklaşır. …

Amenerresulü’nün Faziletleri

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki: “Bekara sûresinin sonundaki iki âyeti (Âmenerresûlüyü) geceleyin okuyana, bunlar ona kâfidir.” “Bekara sûresinin başından dört âyeti, Âyet-el kürsîyi ve bunu takip eden iki âyeti ve sûrenin sonunda bulunan üç ayeti kim okursa ona ve ehline o gün şeytan yaklaşamaz, kötü olan hiçbir şeyle karşılaşmaz. Bu âyetler …

Bekara Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kur’ân-ı kerîmi okumaya devam ediniz. Çünkü Kur’ân-ı kerîm, kıyamet günü okuyucularına şefaatçı olarak gelecektir. Ay gibi parlak ve nûrlu Bekara ve Âl-i İmrân sûrelerini okumaya devam ediniz. Çünkü bu iki sûre, kıyâmet gününde iki bulut kümesi veya iki gölgeleyici veya gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf iki …

Mülk Suresinin Faziletleri

“Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azabından kurtarır.” “Mülk sûresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır.” “Mülk sûresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her gece Mülk sûresini okuyan kimse, Kadr gecesini ihyâ etmiş gibi sevâba nail olur.” “Ben Mülk sûresinin, ümmetinmden her insanın …

Kevser Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kim innâ a’taynâ sûresini okursa, Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.” “Cenab-ı Hak buyurur ki: İzzetime yemin ederim ki, seni (Kevser sûresini) kim inanarak ve sevâbını umarak okursa onu affederim.” Kutbüddin İznikî buyurdu ki: “Bir kimse yatacağı vakit, Kevser sûresini okursa ve; “Yâ Rabbî! Beni …

İhlas Suresinin Faziletleri

Ebû Saîd-i Hudrî buyurdu ki: Eshâb-ı kirâmdan biri, sabaha kadar ihlâs sûresini tekrar eden birini işitir. Sabah olunca Resûlullah efendimize giderek, bütün gece İhlâs okumasını az görerek durumu arz eder. Resûlullah efendimiz de buyurdu ki: “Nefsim yed-i kudretinde olan Allaha yemîn ederim ki, bu sûreyi okumak, bütün Kur’ân-ı kerîmin üçte …

Kevser Suresi’nin Faziletleri ve Faydaları

Kevser Suresi’nin Faziletleri ve Faydaları, kevser suresi neden okunur, kevser suresinin anlamı Dua’nın Sırrı: “Kim innâ a’taynâ sûresini okursa, Cenab- ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.” “Cenab-ı Hak buyurur ki: İzzetime yemin ederim ki, seni (Kevser sûresini) kim inana­rak ve sevabını umarak okursa onu affede­rim.” Kevser Suresi’nin Okunuşu, Anlamı …