Vakia Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Vakıa suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Her kim, Vakıa suresini her gece bir defa okumayı adet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez.’‘ ‘‘Vakıa suresi zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.’‘ Birgün Hz. Ebu Bekr, Resulullah efendimize; ‘‘Ya Resulallah, saçlarında beyazlıklar belirdi’‘ demişti. Bunun üzerine Resulullah efendimiz buyurdu …

Ayet-el Kürsi’nin Faziletleri Nelerdir?

Ayet-el kürsi’nin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Farz namazlarından sonra Ayet-el kürsi okuyan kimse ile Cennet arasında, ölümden başka mani yoktur.’‘ ‘‘Kim, Ayet-el kürsi’yi okursa, Allahü teala, onun o saatten itibaren sabaha kadar, iyiliklerini yazacak, kötülüklerini silecek bir melek gönderir.’‘ ‘‘Bu ayet herhangi bir evde okunduğunda, şeytanlar mutlaka o evden …

Amenerresulü’nün Faziletleri Nelerdir

Amenerresulü’nün fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Bakara suresinin sonundaki iki ayeti (Amenerresulüyü) geceleyin okuyana, bunlar ona kafidir.’‘ ‘‘Bakara suresinin başından dört ayeti, Ayet-el kürsiyi ve bunu takip eden iki ayeti ve surenin sonunda bulunan üç ayeti kim okursa ona ve ehline o gün şeytan yaklaşamaz, kötü olan hiçbir şeyle karşılaşmaz. …

Bakara Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Bakara suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Kur’an-ı kerimi okumaya devam ediniz. Çünkü Kur’an-ı kerim, kıyamet günü okuyucularına şefaatçı olarak gelecektir. Ay gibi parlak ve nurlu Bakara ve Al-i İmran surelerini okumaya devam ediniz. Çünkü bu iki sure, kıyamet gününde iki bulut kümesi veya iki gölgeleyici veya gökyüzünde kanatlarını açmış …

Mülk Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Mülk suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Mülk suresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azabından kurtarır.’‘ ‘‘Mülk suresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır.’‘ ‘‘Mülk suresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her gece Mülk suresini okuyan kimse, Kadr gecesini ihya etmiş gibi sevaba nail …

Kevser Suresinin Faziletleri Nelerdir

Kevser Suresinin Fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Kim inna a’tayna suresini okursa, Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.’‘ ‘‘Cenab-ı Hak buyurur ki: İzzetime yemin ederim ki, seni (Kevser suresini) kim inanarak ve sevabını umarak okursa onu affederim.’‘ Kutbüddin İzniki buyurdu ki: ‘‘Bir kimse yatacağı vakit, Kevser suresini okursa ve; …

Hangi Dualar %100 Kesin Kabul Olur?

Kıymetli, değerli zamanlarda yapılan dualar %100 kesin kabul olur. Peki bu zamanlar hangi zamanlardır? Cuma günü ve gecesi, ezan vakti, ezan ve ikamet arası, her günün seher vakti, gecenin ikinci yarısı, Receb’in ilk gecesi, Şa’ban’ın onbeşinci gecesi, Bayram geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, her günün zeval …

Müddessir Suresi’nin Fazileti

müddessir suresi, müddessir suresinin faziletleri Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Müddessir Sûresini her zaman okumayı alışkanlık hâline getiren kimseye, Allahü teâlâ Mekke’de yaşıyan müminlerin sevâbı kadar sevâb ihsân eder.” Kur’ân-ı kerîmdeki sûreleri okuyanlara verileceği bildirilen sevâblar, harâm işlemeyip, helâl lokma yiyenler, farz ve vâcib olan ibâdetleri yapıp kul borcu olmayanlar içindir. …

Kureyş Suresinin Faziletleri

kureyş suresinin faziletleri, kureyş suresinin sırları, kureyş suresi ne işe yarar Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Kim, Kureyş Sûresini okursa, Allahü teâlâ ona, Ka’be’yi tavâf edenlerin ve orada i’tikâfta bulunanların adedinin on katı hasene verir.” İmâm-ı Rabbânî buyurdu ki: “Korkulu yerlerde ve düşman karşısında emîn ve rahat olmak için Kureyş Sûresini …

Beyyine Suresinin Faziletleri

Beyyine Suresinin Faziletleri, beyyine suresinin sırları, beyyine suresinin güzellikleri Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kim Beyyine sûresini okursa, kıyâmet günü, hayrın, iyiliğin kaynağı ile berâber olur.” “Allahü teâlâ, Beyyine sûresini okuyan kişinin kırâatini dinler ve şöyle buyurur: Müjde olsun kulum! İzzetime yemîn olsun ki, gerek dünya ve gerek âhiret hâllerinden hiç …

Fatır Suresinin Fazileti

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Fâtır sûresini okumayı âdet haline getiren kimse, Cennete dilediği kapısından girmeye hak kazanır.”

Şebe’ Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kim Sebe’ sûresini baştan sona kadar devamlı olarak okumasını âdet hâline getirirse, Allahü teâlâ o kimseyi kıyâmet gününde Peygamberlerle müsâfeha ettirir.” “Kim Sebe’ sûresini okursa, hiçbir resûl ve nebî kalmaz ki, kıyâmet günü ona arkadaş olmasın ve müsâfehâ etmesin.”