Cuma Günleri Hangi Dualar Okunur?

‘‘Cuma günü sabah namazından önce, ‘‘Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh’‘ okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.’‘ (Bir şey okumakla böyle büyük mükafat verilebilmesi için, o kişinin, düzgün itikada sahip olması, kul hakkını, kazaya kalan farzlarını ödemesi ve haramlardan vazgeçmesi şarttır.) ‘‘Cuma namazından …

Cuma Günü Neden Önemlidir? Faziletler Nelerdir?

Cuma Günü Nedir?, Müslümanlar İçin Önemi Nedir?, Cuma Günü Ne Yapılır, Cuma Günü Ne Yapmak Gerekir?, Cuma Günün Faziletleri Senenin belli günleri kıymetli olduğu gibi, haftanın günleri de farklıdır. Allahü teala, bazı günleri diğerlerinden daha faziletli yaratmıştır. Diğer ümmetlerde de bu günler farklı olmuştur. Müslümanların cum’a günü kıymetlidir. Sevgili Peygamberimiz …

Duhan Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Duhan (Ha mim) suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Bir kimse, Duhan suresini akşamleyin okursa, sabaha kadar yetmiş melek o kimse için Cenab-ı Haktan mağfiret talebinde bulunur. Cenab-ı Hak da, o meleklerin taleplerini kabul buyurur.’‘ ‘‘Bir kimse, Yasin ve Duhan surelerini herhangi bir Cum’a gecesinde baştan sona kadar okur ve …

Mümin (Ha Mümin) Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Mü’min (Ha mim) suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Herşeyin bir özü vardır. Kur’anın özü ise, ‘‘Ha mim’‘lerdir.’‘ ‘‘Her kim Ayet-el kürsi ve Mü’min suresini okursa, o gün içerisinde bütün fenalıklardan muhafaza olunur.’‘ ‘‘Cennet bahçelerinde yükselmeyi arzu eden kimse, ‘‘Ha mim’‘leri okusun.’‘ ‘‘Her kim Mü’min suresini (İleyhil masir)e kadar ve …

Haşr Surenin Faziletleri Nelerdir?

Haşr suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Kim sabahleyin üç defa ‘‘E’uzü billahissemiil alimi mineş-şeytanirracim’‘ dedikten sonra Haşr suresinin sonundaki üç ayeti okursa, Allah kendisine yetmiş bin melek vazifelendirir. Bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istigfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bu ayetleri akşamleyin okuyan …

Kafirun Surenin Faziletleri Nelerdir?

Kafirun (Kulya) suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Kim herhangi bir gecede Kafirun (Kulya) suresini okursa, çok güzel ve hayırlı bir iş yapmış olur.’‘ ‘‘Kim kulya suresini okursa, ona Kur’an-ı kerimin dörtte birini okumuş gibi sevab verilir. Ondan şeytanlar uzaklaşır, şirkten beri olur ve kıyametin şiddetinden emin olur.’‘ ‘‘Yatarken Kulya …

Ali İmran Surenin Faziletleri

Al-i İmran suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘İki beyaz gül bahçesini okuyunuz. Bu bahçeler Bakara ve Al-i İmran sureleridir. Bu iki sure, kıyamet gününde birer beyaz bulut, birer beyaz mermer kitlesi gibi okuyucularının üzerinde durur, mahşerin şiddetli hararetine karşı gölge yaparak serinliğe vesile olurlar.’‘ ‘‘Kim Al-i İmran suresini cuma …

Enam Suresinin Faziletleri Nelerdir?

En’am suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Bir kimse, sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra, En’am suresinin başındaki üç ayet-i okursa, Allahü teala, o kimse için yetmiş bin melek vazifelendirir, bunlar kıyamete kadar o kimse için istigfar ederler.’‘ ‘‘Kim En’am suresini, arasına dünya kelamı sokmadan okursa, Allahü teala o kimsenin geçmiş …

Enfal Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Enfal suresinin fazileti Hadis-i şerifte buyuruldu ki: ‘‘Sure-i Enfal ve Sure-i Tevbe’yi okuyan kimseye ben şefaatçıyım. Ve o kimsenin münafıklıktan beri olduğuna şahidlik ederim. Arşı yüklenen melekler ölünceye kadar onun için istigfar ederler.’‘

Felak ve Nas Surelerinin Faziletleri Nelerdir?

Mu’avvizeteyn (Felak, Nas) surelerinin fazileti Hadis-i şerifte buyuruldu ki: ‘‘Ey Cübeyr, yolculuğa çıktığında, arkadaşlarının içinde en iyi durumda olmak, sıkıntı çekmemek ve rızık bakımından rahat olmak istersen, Kulya, İzacae, kulhüvallahü ehad, kul e’uzü birabbinnas oku. Okurken besmele ile başla, besmele ile bitir!’‘ Ukbe bin Amir radıyalallahü anh anlatır: Bir zaman …

Nebe Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Nebe suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Amme suresini okuyan bir kimseye Allahü teala, kıyamet günü soğuk Cennet şerbeti ikram eder’‘ ‘‘İkindi namazından sonra Nebe suresini okuyan kimseye Cenab-ı Hak kıyamet azabını hafifletir.’‘ ‘‘Her kim Amme suresini devamlı olarak ikindi namazından sonra okursa, Allahü teala o kimsenin rızkını artırır, dünyadan …

Yasin-i Şerif Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Her gece Yasin suresine devam edip, bu hal üzere iken vefat eden kimse şehid olur.) (Kur’an-ı kerimdeki bir sure, okuyana şefaat eder, dinliyenin affına sebep olur, ahırette korktuğundan emin olur. Bu Yasin suresidir.’‘ ‘‘Ölüm hastası yanında Yasin-i şerif okununca, her harfi için bir melek gelip ruhun …