Hangi Dualar %100 Kesin Kabul Olur?

Kıymetli, değerli zamanlarda yapılan dualar %100 kesin kabul olur. Peki bu zamanlar hangi zamanlardır? Cuma günü ve gecesi, ezan vakti, ezan ve ikamet arası, her günün seher vakti, gecenin ikinci yarısı, Receb’in ilk gecesi, Şa’ban’ın onbeşinci gecesi, Bayram geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, her günün zeval …

Çok Fazla Kuvvetli Aşk Duası

Çok Fazla Kuvvetli Aşk Duası, en kuvvetli aşk duası, denenmiş sevgi, aşk, muhabbet duası Sevgi ve muhabbete ait bir saatte güzel kokan bir tütsü yakılarak, 786 defa besmele su üzerine okunur ve niyet edilen kimseye içirilirse kuvvetli bir sevgi meydana gelir. NOT: Tarafımızdan denenmiş ve tecrübe olunmuştur. Besmele: Bismillahirrahmanirrahim Dinimizde …

(Esma-i Hüsna) Aşk, Sevgi, Mühabbet İçin Okunacak Dua

AÇIKLAMA: Kim gece 1000 (bin) defa bu mübarek esmaları zikrederse aşk, sevgi, muhabbet olur. DUA, ESMALAR: Ya Bari, Ya Rauf, Ya Atuf

Kuvvetli Bir Aşk, Sevgi İçin Okunacak En Kuvvetli Dua

AÇIKLAMA: Kuvvetki bir aşk ve sevgi için gün doğarken 7 (yedi) sabah 786 (yedi yüz seksen altı) defa besmele suya okunur içilir, muhabbet meydana gelir.

Sevgi ve Muhabbet İçin Okunması Gereken Dua

Dua’nın Sırrı: Kim gece bin defa ya Bari, Ya Rauf, Ya Atuf esmalarını zikrederse sevgi ve muhabbet olur. Bu sitedeki tüm dualar denenmiş olup olumlu sonuç alınmıştır. Allah ettiğiniz duaları kabul etsin.

Güzel Geçim ve Tatlı Muhabbet İçin

Ailelerde, eşler, kardeşler, çocuklar birbir­leriyle iyi geçinemedikleri takdirde Kur’anı ke­rimdeki Vâkıa suresi tatlı bir nesne üzerine aşağıda gelen azimeti ile birlikte muhabbete ait eşref bir saatte dokuz defa okunur ve ye- dirilirse aralarındaki geçimsizlik ve soğukluk kalkar yerini tatlı bir muhabbete bırakır. Eğer yapılan kötü bir etki olmazsa ömürlerinin so­nuna …

Aşktan ve Aşk Acısından Kurtulma Duası

aşk acısı için okunacak dua, aşk acısı duası, aşk acısı nasıl geçer, unutma duası Açıklama: Aşk acısından, aşk acısı çekmekten, aşktan kurtulmak ve aşktan mecnun olan birisini kurtarmak için; bu mübarek duayı bir kaseye üç defa yazıp ve karşı tarafın ismi­mde yazıp, sabahları o kaseden su içse aşk esiri olmaktan …

Sevdiğin Kişinin Saçına Okunacak Aşk Duası

aşk duası, bağlanma duası, muhabbet duası, hasret duası Dua’nın Sırrı: Sevdiğin bir kimsenin ya da eşinin sana daha çok bağlanmasını, aradaki sevgi mu­habbet aşk ve hasretin artmasını istiyorsan talep ettiğin kişinin saçının bir teline yirmi se­kiz defa aşağıdaki duayı (muhabbete ait bir saatte, güzel kokulu bir tütsü yakarak) oku ve …

Karı Koca Huzur ve Muhabbet İçin Dua

karı koca için okunacak muhabbet duası, aşk duası, huzur duası, sevgi duası Dua’nın Sırrı: Dargın yada geçimsiz olan karı / koca ara­sında sevgi / huzur / muhabbeti artırmak için; tatlı bir şey üzerine yetmiş yedi (77) de­fa Kevser suresi okunur ve yedirilirse, arala­rındaki geçimsizlik kalkar, yerini sevgi / aşk ve …

Kara Sevdadan Kurtulma Duası

kara sevdadan kurtulmak için okunacak dua, aşktan kurtulma duası, aşk acısından kurtulma duası, unutma duası Dua’nın Sırrı: Kara sevdaya tutulan ve bir türlü sevdiği­ne kavuşma imkanıda bulamayan kimseleri bu aşk ızdırabından kurtarmak için; ayetel kürsü bir kâse içerisine yazılır. Ve temiz su ile silindikten sonra sabahları aç karnına içen ve …

Aile Huzuru ve Sevgi, Muhabbet Duası

aile huzuru için okunacak dua, sevgi duası, muhabbet duası, dargınlık duası, soğukluk duası Dua’nın Sırrı: Aile geçimsizliği, dargınları barıştırmış aradaki soğukluğu kaldırmak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler (eşref bir saatle miskianber mürekkebi ile iki adet) yazılır. Birisini karşı tarafın kendisine ısınmasını isteyen kimse hamaylı şeklinde üzerinde taşır (diğerini de suya …