Büyüden Sihirden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Büyüden, Sihirden, Vesveseden, Evhamdan Kurtulmak İçin Dua

Dua’nın Sırrı:

Sihirden kurtulmak için bir ipliğe yüz (100) düğüm ya­pıp Felak ve Nas surelerinden her birini okudukça birer birer üfürse ve düğümleri üfledikçe çözse o kişideki sihir bozulur

Vesveseye mübtela olanlar sabah akşam üç (3) kere okusa evhamdan kurtulur.

Cin ve insan şerrinden emin olur.