Büyü Nasıl Yapılır

büyü yapmak, büyü yapılışı, nasıl büyü yapılır, sihir yapmak, birine sihir yapmak, birine büyü yapmak

  1. Büyünün daha kolay tutması için genelde karşı tarafa yedirilir veya koklatılır.
  2. Yazılı kağıtlar kapısının altına konu,
  3. Yastığına konur,
  4. Evin içine konur.
  5. Eski mezara gömülür,
  6. Ağaca asılır,

Ölü toprağı gibi bazı şeyler eve serpilir, Yazılı bazı kağıtlar evin damına atılır, Ateşte yakılır, Suya atılır.

Maalesef bazı büyücüler Kur’ân’dan âyetlerle tuvale­te girer burda âyetleri sesli bir şekilde okur ve şeytanın ho­şuna gidecek şeyler yapar. Anadan doğma soyunup ateş yakar ve şeytanı etrafına toplar. Yüce âyetlerin manaları değişecek şekilde yerlerini değiştirip onları okur ve bazı şeytani güçleri harekete geçirir. Ayetleri tersden okur ve daha bir sürü uygulamalar Besmelesiz sûre okur keçi keser şeytana kurban eder. Yani Cenâb-ı Hakk’ın yasakladığı bir sürü iş yapar.

Şüphesiz ki büyücü istediği kadar gayret göstersin Yüce Allah’ın izni olmak sızın hiçbir şey yapamaz. Rab- b’imiz masumların yanındadır. Yeter ki bizler ona sığına­lım dua edelim onun bize gönderdiği yüce âyetlerle kendi­mizi korumaya alalım. Hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz, birisinin yuvasını dağıtmak isteyenin kendi yuvası dağılır Yüce Allah iyi kullarının mükâfatını kötülerinde cezasını verir. Bu çeşit büyücüler ve büyü yaptıranlar helâk olup gi­der.