Bütün Ehli Beyt’e Salavat

Bir kere okumakla 20.000 defa salatü selam getirmiş ^ibi ecir alınan bu salavatı şerifeyi sık sık üç kere okuyup 60.000 salat ve selam ecri kazanılır.


Dua:

Bismillahirrahnıanirrahim.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin muh- tclcfel melevan ve ta’akabel arsan ve kerreral’l cedi- dan ve’stakbele’l ferkadan ve beliğ ruhahü ve ervaha ehli beytihi mine’t tahiyyeti ve’s selam.


Meâl-i Şerif:

Allah’ım! Seyidimiz Muhammed’e gece ile gündüzün ardı ardına gelişi ve birbirini sarıp birbirinin içinden çı­kışı ve bu olayın tekrar tekrar yaşanması, Kutup yıldızı ve onunla birlikte bulunan diğer yıldızın Rablerine yö­nelmeleri süresince salatü selam olsun. O’nun ruhuna ve I hli Beyti’nin ruhuna tarafımızdan selam ve hediyemizi lebi iğ eyle!