Buhur ve Tütsüler

Dua’nın Sırrı:

Havas okuma esnasında yakmak lazımdır. Celb, teshir, muhabbet gibi hususlarda buhur güzel kokulu şeyin den günlük ağacı, Amber gibi buhurlar kullanılır. İnsanlar arasında nefret, kahır ve Ayrılık gibi hususlarda, şeyimi tersi, kırmızı sarımsak, katır tırnağı, keçi kılı gibi kötü ko kulu şeyler kullanılır. Bazı havas, eskar ve davetlerin kendine mahsus buhurları da olabilir onlar Kendi içinde belirtilmiştir..

Havas okuma esnasında buhur ateşte azar azar yakı İn ve eksik edilmez. Okunacak şey saatlerce devam edecek kadar uzun ise veya okuyacak kimsenin uzun süre iki diz üzerinde oturmasına mani bir rahatsızlığı var ise bağdaş kurup, okuma biterken de yine diz üzerine oturup okumayı bitirebilir.