Bol Rızık, Bereket ve Kimseye Muhtaç Olmama Duası

bol rızık duası, kimseye muhtaç olmamak için okunacak dua, bereket duası

Fekultüstağfiru rabbekum innehu kane ğaffaren.

Yursilissemâe aleykum midrârâ.

Ve yumdidkum biemvalin ve beniyne ve yec’al lekum cennatin ve yec’al lekum enhar*


Dua’nın Sırrı: Bu ayeti kerimeleri her gün en azından bir defa olsun okumaya devam eden kimselere yüce Mevla hayır, rızık, bereket kapılarını sonuna kadar açar ve o kulunu kimseye muhtaç etmez.


Dedim ki : Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayıcıdır.

Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin,

Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.