Bol Av İçin Okunacak Dua

av için dua, av bolluğu için dua, bereketli av için dua, av duası

Dua’nın Sırrı: Aşağıda gelen ayet kurşun plaket üzerine yazılır ve av aletine bağlanırsa bol av yapılır. Denenmiştir.

DUA:

Allahüllezi sehhara lekümül bahra li tecriyel fülkü fihi bi emrihi ve li tebteğu min fadlihi ve lealleküm teşkürun*

Ve sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil ardi cemian minh, inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun*