Bir Zarar Ziyan Meydana Geldiğinde Okunacak Dua

Bir zarar meydana geldiğinde, bir ziyan halinde şöyle de:

“Asâ rabbunâ en-yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râğibûn.” (Ola ki Allah onun yerine bize ondan daha hayırlısını vere. Biz Rabbimizi arzu ediyoruz.)