Berat Kandilinde Okunacak Dua

Berat gecesi duası, Berat kandili duası, Berat kandilinde yapılacak ibadetler, Berat gecesinde ne yapılır, hangi dua okunur

DUA:

Bismillahirrahmanirrahim.

Alahümme in künte ketebte ismi şâkiyyen fi duvanil eşkiyâi femhuhü vektübni fi duvanissüadai ve in künte ketebte ismi saedin fi divanissüeda’ fesbbit hü feinneke külte fi kitabilkerim. Yemhullâhu mâ yeşa ve yüsbitü ve indehu ümmülkitab.

Allahümme yâ zel meni velâ yümennü aleyhi yâ zel celâli vel ikrâm yâ zet tavli vel in’âmi lâ ilâhe illa ente zahrel eâciyne vel câral müsteciyriyne ve emânel hâifiyne allahümme in künte ketebteni indeke fi ünıınil kitabi şekiyyen ev mahrumen ev matruden ev mukat- teren aleyye fil rızkı femhuhu allahümme bifazlike şekaveti ve hırmani ve iktare rızki ve esbitni indeke fi ümmil kitabi sa’iyden merzukan muvaffaken lil- hayrâti fennike külte ve kavlükel hakku fi kitabikel münezzeli alâ lisâni nebiyyikel mürseli yemhullahü mâ yeşâü ve yüsbitü ve indehu ümmül kitabı ilâhi bittecellilil a’zami fi leyletin nısfi min şa’banel müker- remilleti ve yübramü en tekşife anna minel belâ imâ nâ’lemü vcemâ lâ nâ’lemü vemâ ente bihi â’lemü in- neke ente’l eâzzül ekremü ve sallallahü alâ seyyidina muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve sellim.