Her İşte Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua

Dua’nın Sırrı: Her işinde intizam, düzen, dirlik olması bütün işleıi nin yolunda gitmesini isteyen kişi, Karia sûresini yüz (100) defa okusa faidelidir.


DUA:

Bismillâhirrahınânirrahiymi.

(1) Elkâri’atü. (2) Melkâri’atü. (3) Ve mâ edrâke melkâri’atü. (4) Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsû- si. (5) Ve tekûnülcibâlü kel’mhilmenfûşi. (6) Feemmâ inen sekulet mevâziynühu. (7) Fchüve fiy ‘lyşetin râdı- yetin. (8) Ve emmâ men haffet mevâziynühu. (9) Feümıııühu hâviyetün. (10) Ve mâ edrâke nıâhiyeh. (11) Nârün hâmiyetün.