Bağlıyı Çözme Duası

bağlıyı çözmek için okunacak dua

Dua’nın Sırrı: Bir tabak içerisine Kadir sûresi’ni on beş (15) kere yazıp bu yazıları temiz su ile bozup bağlı olana içirilirse, cinsel bağlılıktan kurtulur.


DUA:

Bismillâhirrahmânirrahiymi.

İnnâ cnzelnâhü fiy leyletilkadri. Vemâ edrâke mâ leylctülkadri. Lcyletül kadri hayrün min elfi şehrin. Te- nezzelülmelâiketü verrûhu fiyhâ biizni rabbihim, min külli emrin. Selâmün, hiye hattâ matla’il fecri (Kadir Sûresi)