Ayetel Kursi’nin Sırları

Dua’nın Sırrı:

Saygıdeğer okuyucularım; Ayetel Kürsi (40.000) kırk- bin melekle nazil olmuştur. Onun sırlarının ve hikmetleri­nin haddi hesabı yoktur. Bazı sırlarını ise şöyle sıralaya bi­liriz.

 • Her türlü murad için, yüz yetmiş (170) kere okunsa iksirdir.
 • Elli (50) kere okuyanlar, rızık, mal, sıhhat sahibi olurlar.
 • Yedi (7) kere Cuma namazından sonra okuyanların duâsı makbul olur.
 • Gece yarısında iki yüz yirmi beş (225) defa okuya­nın dinî ve dünyevî her müşkülü hallolur, düşmanları zelil olur.
 • Göğüs illetine mübtela olanlar, (7) tane tuz üzerine (7) şer kere okuyup sabahları aç karına yutsa şifa bulur.
 • Huruf-ı mukatta ile (harf harf) yazılıp suyu bir has­taya içirilip, yedi (7) defa tekrar edilirse yedinciye kadar şifa olunur İnşalllah.
 • Okunduğu gün veya gecesi, okuyan şeytan şerrin­den emin olur.
 • Yedi (7) defa yazılıp bir sandık içine veya kıymetli eşyalar arasına konsa hırsızlardan korunur.
 • Üç (3) defa okuyup ellerine üfürüp, ellerini yüzüne sürse insanların hasedinden, şerrinden muhafaza olur.
 • Ölünün kefenine üç (3) defa yazılsa kabir azabın­dan emin olur.
 • Namazdan sonra okuyanların günahları afolunur.
 • Gazaba gelenler, hiddetlenenler bu esnada okur­larsa sakinleşirler.
 • Evham ve vesveseliler yedi (7) defa okurlar ise şifadır
 • Cin tutmuş insan yetmiş (70) kere okunsa iksirdir.
 • Dahili ve ruhani illetlerin geçmesi için misk ve gül suyunda halledilmiş mürekkeple yedi (7) defa yazılıp suya konsa bu sudan üç (3) sabah içilse şifa bulur.
 • Bu tertiple yazılıp yıldıza karşı bir gece bırakıl­dıktan sonra sabahları içilse aşk delisi olmuş insan kurtu­lur.