Ayet-el Kürsi’nin Okunuşu ve Anlamı

Ayet-el Kürsi’nin Okunuşu ve Anlamı, ayetel kürsi arapçası, ayetel kürsinin meali, ayetel kürsi duası, ayetel kürsi suresi

Ayet-el Kürsi’nin Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayet-el Kürsi’nin Meali (Anlamı):

  • Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
  • Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
  • Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
  • Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
  • O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
  • O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
  • O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
  • O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
  • O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
  • O, yücedir, büyüktür.

Aytel-el Kürsi’nin Arapçası:

Ayet-El Kürsi