Allahın Seçkin (Sevdiği) Kullarının Duası

Allahın sevdiği kulları hangi duayı nasıl eder, Allahın seçkin kullarının duaları 25Furkan: 63- Rahman’ın has kulları ki, onlar yeryüzünde tevazu ve vekar içinde yürürler ve ne zaman kötü niyetli, dar kafalı kimseler kendilerine laf atacak olsa, (sadece) selam! derler. 25Furkan: 64- Onlar ki, gecenin derinliklerinde secdeye vararak ve kıyama durarak, …

Cenazede Okunacak Olan Dua

“Allahumme’ğfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve ğaibina ve zekerina ve ünsana ve sağrina ve kebirina. Allahumme men ahyeytehu minna feahyihi ala’l- islami ve men teveffeytehu minna fe-teveffehu ala’l-iman. Ve hussa haza’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-rahati ve’l-mağfirati ve’rıdvan. Allahumme in kane muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kane musi’en fetecavez anhu …

Hastalıkta Okunacak Dua

Hastalık halinde, günahlarına tevbe etmesi sünnettir. Hadis-i şerifde: ‘‘Bir kul hastalanıp, sonra iyileşince, hali iyi olmazsa, yanındaki hafaza melekleri, biz onu iyileştirdik, ama o afiyyet bulmadı, ya’ni halini düzeltmedi derler’‘ buyuruldu. Hasta iken şu düayı çok okur: ‘‘La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi …

Zemzem Suyu İçerken Okunacak Dua

Zemzem suyu ikram edildiğinde, güzel kokuda olduğu gibi geri çevirmemeli, almalıdır. Su içtikten sonra Resulullah’ın yaptığı gibi: ‘‘Elhamdü lillahillezi ce’alehü azben füraten birahmetihi ve lem yec’alhü milhen ücacen bizünubi’‘ düasını okumalıdır. Düada, rahmeti ile suyu tatlı yapıp günahların sebebi ile acı bir tuz haline getirmeyen Allahü teala’ya hamd olsun denilmektedir. …

Dua Kabul Olduğunda Okunacak Dua

Düası kabul olduğunda, Allahü teala’ya hamd etmelidir. Hadis-i şerifde: ‘‘Sizden biriniz hastalıktan şifa bulduğu veya seferden döndüğünde düasının kabul olduğunu sezerse, şöyle düa etmelidir: ‘‘Elhamdü liMahillezi biizzetihi ve celalihi tetimmüssalihat’‘ buyurulmuştur. Düanın manası: Hamd o Allahü teala’ya mahsustur ki, izzeti ve celali sayesinde bütün iyi işleri tamamlanır. Giriştiği işi başarır, …

Cuma Günleri Hangi Dualar Okunur?

‘‘Cuma günü sabah namazından önce, ‘‘Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh’‘ okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.’‘ (Bir şey okumakla böyle büyük mükafat verilebilmesi için, o kişinin, düzgün itikada sahip olması, kul hakkını, kazaya kalan farzlarını ödemesi ve haramlardan vazgeçmesi şarttır.) ‘‘Cuma namazından …

Cuma Günü Neden Önemlidir? Faziletler Nelerdir?

Cuma Günü Nedir?, Müslümanlar İçin Önemi Nedir?, Cuma Günü Ne Yapılır, Cuma Günü Ne Yapmak Gerekir?, Cuma Günün Faziletleri Senenin belli günleri kıymetli olduğu gibi, haftanın günleri de farklıdır. Allahü teala, bazı günleri diğerlerinden daha faziletli yaratmıştır. Diğer ümmetlerde de bu günler farklı olmuştur. Müslümanların cum’a günü kıymetlidir. Sevgili Peygamberimiz …

Cuma Günleri Okunacak Dualar

Cuma namazından sonra şu duayı okumak müstehabdır: Allahümme ya ganiyyü, ya hamidü, ya mübdiü, ya mu’idü, ya rahimü, ya vedud. Eğnini bihalalike an haramike ve bifadlike ammen sivake. Ey Gani, Hamid, Mübdi, mu’id, Rahim, Vedud olan Allahım. Beni halal ettiklerinle iktifa ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsan ederek beni Senden başkasına …

Duhan Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Duhan (Ha mim) suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Bir kimse, Duhan suresini akşamleyin okursa, sabaha kadar yetmiş melek o kimse için Cenab-ı Haktan mağfiret talebinde bulunur. Cenab-ı Hak da, o meleklerin taleplerini kabul buyurur.’‘ ‘‘Bir kimse, Yasin ve Duhan surelerini herhangi bir Cum’a gecesinde baştan sona kadar okur ve …

Mümin (Ha Mümin) Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Mü’min (Ha mim) suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Herşeyin bir özü vardır. Kur’anın özü ise, ‘‘Ha mim’‘lerdir.’‘ ‘‘Her kim Ayet-el kürsi ve Mü’min suresini okursa, o gün içerisinde bütün fenalıklardan muhafaza olunur.’‘ ‘‘Cennet bahçelerinde yükselmeyi arzu eden kimse, ‘‘Ha mim’‘leri okusun.’‘ ‘‘Her kim Mü’min suresini (İleyhil masir)e kadar ve …

Haşr Surenin Faziletleri Nelerdir?

Haşr suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Kim sabahleyin üç defa ‘‘E’uzü billahissemiil alimi mineş-şeytanirracim’‘ dedikten sonra Haşr suresinin sonundaki üç ayeti okursa, Allah kendisine yetmiş bin melek vazifelendirir. Bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istigfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bu ayetleri akşamleyin okuyan …

Kafirun Surenin Faziletleri Nelerdir?

Kafirun (Kulya) suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: ‘‘Kim herhangi bir gecede Kafirun (Kulya) suresini okursa, çok güzel ve hayırlı bir iş yapmış olur.’‘ ‘‘Kim kulya suresini okursa, ona Kur’an-ı kerimin dörtte birini okumuş gibi sevab verilir. Ondan şeytanlar uzaklaşır, şirkten beri olur ve kıyametin şiddetinden emin olur.’‘ ‘‘Yatarken Kulya …