Amentü Duasının Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu:

Allâhü ekber. Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-mevtü hakkun. Eşhedü en lâ İlâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Anlamı:

Ben Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah Teâlâ’dan olduğuna ve öldükten sonra dirilmenin gerçek olduğuna iman ettim. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed O’nun kulu ve rasûlüdür.