Amenerresulü’nün Faziletleri Nelerdir

Amenerresulü’nün fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

‘‘Bakara suresinin sonundaki iki ayeti (Amenerresulüyü) geceleyin okuyana, bunlar ona kafidir.’‘

‘‘Bakara suresinin başından dört ayeti, Ayet-el kürsiyi ve bunu takip eden iki ayeti ve surenin sonunda bulunan üç ayeti kim okursa ona ve ehline o gün şeytan yaklaşamaz, kötü olan hiçbir şeyle karşılaşmaz. Bu ayetler deliye okunursa Allahü tealanın izniyle iyileşir.’‘

‘‘Allahü teala, gökleri ve yeri yaratmadan iki bin yıl önce bir kitab yazdı ve o kitabdan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle kapadı. Bu iki ayet, bir evde üç gece okunmazsa, Şeytan o eve yaklaşır.’‘

‘‘Amenerresulü’yü öğrenin!.. Kadınlarınıza, çocuklarınıza da öğretin. Çünkü bunlar hem Kur’an-ı kerim, hem de duadır.’‘

‘‘Dört şey Arş-ı a’zam altındaki hazineden indirildi. Fatiha, ayet-el-kürsi, Amenerresulü, Kevser suresi.’‘

Hazret-i Ömer buyurdu ki:

‘‘Akıllı kişi Bakara suresinin sonunda bulunan ayetleri (Amenerresulü) okumadan uyamaz.’‘

Hazret-i Ali buyurdu ki: ‘‘Bakara suresinin sonundan üç ayet-i kerimeyi okumadan uyuyan bir kimseye ben akıllı diyemem.’‘

İmam-ı Nevevi buyurdu ki: Bu ayet-i kerimelere okumak geceyi ihya etmeye kafidir. Bazıları da, kötülüklerden korunmasına kafi gelir demişlerdir.

İbni Abidin buyuruyor ki:

‘‘Defin bittikten sonra, birkaç dakika etrafında oturup veya çömelip, sessizce Bakara suresinin başını ve sonunu okumak meyyit için dua ve istigfar etmek müstehabdır.’‘

Abdullah ibni Mes’ud buyurdu ki:

‘‘Resulullah efendimize Mi’racda üç hususi şey verildi. Birincisi beş vakit namaz. İkincisi, Amenerresulü, Üçüncüsü Ümmetinden Allaha hiç bir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme.’‘

Allame Bedreddin Ayni buyurdu ki:

‘‘Amenerresulüyü okuyanlar için, bu ayetler, gece ibadet, vird ve zikr yerine geçer. Sevab ve fazilet olarak yeter. O gece, olması muhtemel afetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur.’‘

[Amenerresulü Kur’an-ı kerimin 50. sayfası ndadır.]