Amenerresulü nün Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Amenerrasulü bimâ ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelâiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kâlu semi’na ve ata’na gufraneke rabbenâ ve ileykel masir. La yükellifullahü nefsen illa vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena la tüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna isran kema hameltehü alelleziyne min kablina, rabbena vela tühammilna, ma la takate lena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kâfirin

Türkçe Meali (Anlamı):

O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. “Onun (Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır” dediler. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et.”