Allahümme Salli ve Barik Duaları

Allahümme Salli:

Okunuşu:

Allâhu ekber. Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke Hamîdün Mecîd.

Anlamı:

Allah’ım! İbrahim’e ve yakınlarına rahmet ettiğin gibi, Muhammed’e, O’nun evlat ve yakınlarına da rahmet et. Şanı yüce ve övülmeye layık olan Sensin.

Allahümme Barik:

Okunuşu:

Allâhu ekber. Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke Hamîdün Mecîd.

Anlamı:

Allah’ım! İbrahim’i ve yakınlarını mübarek kıldığın gibi, Muhammed’i ve yakınlarını da mübarek kıl. Şüphe yok ki şanı yüce ve övülmeye layık olan yalnız Sensin.