Allah’ın Varlığını Doğrulayan Ayterler

“… Bana ibadet et; beni anmak için namaz kıl.” Tâ-Hâ suresi, 14. ayet “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zâriyât suresi, 56. ayet.

“O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız.” ibrahim suresi, 34. ayet.

“(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı k ıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” Ankebût suresi, 45. “…Dikkat edin, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur.” Ra’d suresi, 28. ayet.

“…İman edip iyi işler yapanlar cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır, işte büyük lütuf budur.” Şûrâ suresi, 22. ayet.

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabb’i Allah içindir.” En’âm suresi, 162. ayet.