Aile Huzuru ve Sevgi, Muhabbet Duası

aile huzuru için okunacak dua, sevgi duası, muhabbet duası, dargınlık duası, soğukluk duası

Dua’nın Sırrı: Aile geçimsizliği, dargınları barıştırmış aradaki soğukluğu kaldırmak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler (eşref bir saatle miskianber mürekkebi ile iki adet) yazılır. Birisini karşı tarafın kendisine ısınmasını isteyen kimse hamaylı şeklinde üzerinde taşır (diğerini de suya koyup içerler) ise; aralarındaki dargınlık ve soğukluk kısa zamanda sevgiye ve muhabbete dönüşür.


Yazılması gereken mübarek ayeti kerimeler şunlardır:

Bismillahirrahmanirrahim* Ve tilke huccetüna ateynaha ibrahime ala kavmihi nerfeu deracatin men neşa’ inne rabbeke hakimün alim*

Ve vehebna lehu ishaka ve ya’kub küllen hedeyna ve nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihi Davude vo Süleymane ve Eyyube ve yusüfe ve musa ve harun ve kezalike neczil muhsinin*

Ve Zekeriyya ve Yahya ve İysa ve İlyas küllüm mines salihiyn*

Ve İsmaiyle vel Yesea ve Yunüse ve Luta ve küllen faddalna alel alemin*

Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ihvanihim vectebeyna hüm ve hedeynahüm ila siratin müstekiym*

Zalike hüdellahi yehdi bihi mey yeşaü min ibadih*


Dua’nın Anlamı:

İşte bu, kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

Biz O’na İshak ve (İshak’ın oğlu) Yakub’u da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilet­tik. Daha önce de Nuh’u ve O’nun soyundan Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Mu­sa’yı ve Harun’u doğru yola iletmiştik; Biz iyi davrananları işte böyle mükâfatlandırırız.

Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas’ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de iyilerden idi.

İsmail, Elyesa’, Yunus ve Lût’u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.

Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da (üstün meziyet­ler verdik). Onları seçkin kıldık ve doğru yola İlettik.

İşte bu, Allah’ın hidayetidir, kullarından dilediğini ona iletir, (hidayete eriştirir)

One Comment

Comments are closed.