Aile Geçimsizliğine Karşı Okunacak Dua

Aile probleminden kurtulma duası, birlik ve beraberlik duası, geçimsizlik duası

Dua’nın Sırrı: Ailesinde aşırı geçimsizlik ve problem ya­şanan kimseler için aşağıda gelen Ayeti Keri­meleri şeker ya da tatlı bir bir şey üzerine (muhabbete uygun bir saatte)[1] yüz bir (101) ya da üç yüz on üç (313) defa okunur ve ge­çimsiz olan kimselere yedirilirse aralarındaki tartışmalar ve soğukluklar kalkar, yerini sev­gi, muhabbet ve ülfete bırakır.

Okunacak Ayetler şunlardır:

Va’tesumu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezküru ni’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi fli’metihi ihvana ve küntüm ala şefahufratin minen nari fe enkazeküm minha kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihi lealleküm tehtedun

Velteküm minküm ümmtün yed’une

ilel hayri ve ye’mürune bil ma’rufi ve

yenhevne anil münker, ve ül’aike hümül müflihun*