Af ve Mağfiret İçin Okunacak Dua

Af, mağfiret ve afiyet için çok dua etmelidir. Bunların hepsini ihtiva eden çok kıymetli dua, ‘‘Allahümme rabbena ati-na fiddünya haseneten ve fil-ahıreti haseneten ve kı-na azabennar’’dır.

Şu duayı da Cuma günleri ve hergün çok okumalıdır.

‘‘Allahümmagfir li ve li abai ve ümmehati ve liebnai ve benati ve li ihveti ve ehavati ve li-a’mami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti ve !il-mü’minine vel-mü’minat vel hamdü-lillahi Rabbil’alemin! ‘‘

Allahü tealanın magfiretine sığınarak,’’Allahümme magfiretüke evsa’u min zünubi ve rahmetüke erca indi min ameli’‘ duasını da okumalıdır. (Ya Rabbi!

Mağfiretin, benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetin, bence, amelimden daha ümmid vericidir) demektir.

Her erkek, her zaman şu mağfiret duasını okumalıdır: ‘‘Allahümmagfir li ve li-abai ve ümmehati ve li-ebnai ve benati ve li-ihveti ve ehavati ve li-ecdadi ve ceddati ve li-a’mami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti ve lil-mü’minine vel-mü’minat vel hamdü-lillahi Rabbil’alemin!’‘.

Kadın okursa, zevceti yerine zevci ve ebeveyha yerine, ebeveyhi demelidir.

Af mağfiret için şu dua da okunmalıdır:

‘‘Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya Afüvvü ya Kerim! Fa’fü anna, vagfirlena, verhamna, vensurna alel-kavmil kafirin!’‘