Abdulkadir Geylani Hazretleri ve Hacetlerin Kabulü

Dua’nın Sırrı:

Her türlü hacet ve muradına nail olmak için, (10) Fa­tiha, İnşirah, Ayet-el-Kürsî’yi, okuyup Gavs-ı âzam Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin ruh-u şerifine hediye edip

kıbleye karşı ayakta durup, doğu yönüne (15) adım yürü­yüp Yâ Seyyid-i Abdulkadir diye (3) defa nida ettikten sonra Hacetini Cenâb-ı Hakk’tan istersin, (mücerreb)

Saygıdeğer okuyucularım! Buna çok kuvvetli bir hacet duası diyebiliriz, gaflet olmasın.

Diğer bir haceti olan kimse için bir kimseden halle­dilmesini istediğin bir işin veya hacetin olduğundan kim­senin yanına girmeden evvel kırk (40) defa Besmele oku­san o kimse hacetini yerine getirir.


Fatiha Suresi’nin Okunuşu, Meali ve Arapçası: http://www.dualarinsirri.com/fatiha-suresi-ve-anlami/

Ayet-el Kürsi’nin Okunuşu, Meali ve Arapçası: http://www.dualarinsirri.com/ayet-el-kursinin-okunusu-ve-anlami/

İnşirah Suresi’nin Okunuşu, Meali ve Arapçası: http://www.dualarinsirri.com/insirah-suresi-okunusu-ve-anlami/

abdulkadir geylani